Առաքում և վճարում

Eco.am > Առաքում և վճարում

Back To Homepage

Առաքում և վճարում

Ստորև ներկայացված են eco.am կայքից և առաքման ծառայությունից
օգտվելու պայմանները:

Անձնական տվյալների դիտում և խմբագրում
Համաձայն Անձնական Տվյալների Պաշտպանության օրենքի՝ Դուք իրավունք ունեք
դիտել և խմբագրել մեր կողմից հավաքագրված Ձեր անձնական տեղեկատվությունը:
Դա իրականացնելու համար խնդրում ենք նամակով դիմել info@eco.am
հասցեին:
Վաճառքի և առաքման պայմանները
Առաքումը կատարվում է հաճախորդի վերջնական պատվերից և կայքի կողմից
վճարումը ստանալուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Երևան քաղաքում,
և 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում՝ մարզերում: Առաքման գումարի և հստակ
ժամկետների մասին հավելյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ դիմելով
info@eco.am հասցեին:
Անձնական տվյալների գրանցման գործընթաց
Հաճախորդի անձնական տվյալները օգտագործվում են միայն համաձայն
Ընդհանուր դրույթներ և պայմանների: Eco.am-ը հաճախորդի անձնական
տվյալներ չի վաճառում,չի տրամադրում երրորդ անձի և չի հրապարակում դրանք
կոմերցիոն նպատակով: Բացառությամբ ՀՀ Օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
ինչպես նաև այն կողմերին, ովքեր ունեն ուղղակի ներգրավվածություն այս
համաձայնագրում, օրինակ՝ բանկերը, հաշվապահական ընկերությունները,
իրավաբանական ծառայությունները և այլն:
Անձնական տվյալների օգտագործումը մարքեթինգային նպատակներով
Eco.am-ը իր գործընկերներին մարքեթինգային ծառայություններ
մատուցելիս կարող է օգտագործել իր ընթերցողների անձնական տվյալները և այդ
տվյալների հիման վրա իր և/կամ իր գործընկերների անունից իր հաճախորդներին
տրամադրի բուկլետներ, ուղարկի էլեկտրրոնային կամ թղթային նամակներ, ուղարկի
SMS-ներ, կատարի զանգեր, օգտագործի այլ հաղորդակցման միջոցներ: Նման
տեղեկատություն չստանալու համար հաճախորդը պետք է տեղեկացնի
Eco.am-ին դրանցից հրաժարվելու մասին՝ ուղարկելով էլեկտրոնային նամակ
info@eco.am հասցեով:
Օնլայն վճարում
Անմիջապես կայքում օնլայն վճարում կատարելուց հետո Eco.am-ը հայտը
փոխանցում է համապատասխան աշխատակցին: Օնլայն վճարումը ենթակա է
վերադարձի 14 (տասնչորս) օրյա ժամկետում, միայն այն դեպքում, երբ սարքավորումը
ակտիվացված չէ, վնասված չէ ապրանքային տեսքը և այն գտնվում է գործարանային
վիճակում:
Օնլայն Վճարման հետ կապված որևէ խնդիր առաջանալու դեպքում կարող եք
դիմել Eco.am` նամակ ուղարկելով info@eco.am:
Զամբյուղ Հեռացվեց հետ բերել
  • Զամբյուղում դեռևս չի ավելացվել ապրանքներ։